Wat er zoal gebeurde....

 

13 januari
Overleden Huub Bervoets, 75 jaar. Huub Bervoets was diverse jaren lid van onze vereniging en had als grote hobby filmen. Hij was cameraman bij diverse toneelproducties en bij onze film "de Aeksterhoaf". Samen met regisseur Jos Salden zorgde hij voor deze geweldige jubileumfilm, hetgeen een blijvend aandenken is voor onze vereniging. Deze film was een groot succes in Schimmert, maar ook ver daarbuiten. Met diverse leden bezochten we samen met Huub het wereldfilmfestival in Würzburg, waar er brons behaald werd met deze prachtige productie.

2023
 

31 december
Overleden Hein Kubben, 76 jaar. Hein was vanaf de heroprichting in 1978 actief binnen onze vereniging. Hij werd binnen onze vereniging dan ook gehuldigd voor zijn 25-jarig en 40-jarig lidmaatschap. Hein was geen actieve speler, maar wel een vaste kracht bij het maken en opbouwen van het decor en tevens bij de ondersteuning van de techniek. Ook is Hein vele jaren als bestuurslid werkzaam geweest. De laatste jaren was hij i.v.m. gezondheidsproblemen minder inzetbaar, maar als er een beroep op hem werd gedaan, dan droeg hij nog steeds zijn steentje bij.

2022
 

maart
Tot onze spijt moesten wij meedelen dat de voorstellingen van onze toneelvereniging, die gepland waren eind april en begin mei zijn afgelast. De wereldwijde coronagolf heeft het leven op zijn kop gezet. De repetities zijn gestopt en we hebben moeten afwachten wanneer de draad weer opgepakt kon/mocht worden.

2020
 

29 mei
Erelid overleden Frans Aarts. Frans was de Nestor van onze vereniging, want hij was reeds lid bij Crescendo vóór heroprichting in 1978.

2019
 

Ons 40-jarig jubileum werd gevierd met een viertal sketches, die een beeld gaven van de verschillende opvoeringen door de jaren heen: Een korte scène uit het kindertoneel “Pukkel en Mokkel”, een sketch uit “Bie Hièrnonkel” een van de eerste stukken na heroprichting. Uit de klassiekers de slotscène van “Midzomernachtsdroom” en tot slot twee in elkaar verweven scènes uit latere stukken t.w. “Ein nach in Sjömmert” en “Geine zuvere koffie”. Ook werd er een videocompilatie getoond van diverse producties.

Tijdens de 40-jarige jubileumavond is erelid Frans Aarts gehuldigd voor zijn lidmaatschap van méér dan 60 jaar.

2018
 

25 jarig jubileum na heroprichting met onder andere filmvoorstellingen in de maand maart van de in eigen beheer gemaakte productie getiteld ‘De Aeksterhaof’.

26 april
Receptie bij gelegenheid van het 25 jarig jubileum in het gemeenschapshuis voor alle particulieren, verenigingen, instellingen voor zowel in als buiten Schimmert.

2003
 

juni
In deze maand worden de opnames gemaakt voor de film ‘De Aeksterhaof’, welke in maart 2003 in premiėre zal gaan.

9 augustus
Overleden Eugėne Kerkhofs, 77 jaar.

2002
 

21 januari
Overleden Leny Kubben-Van Hoof, 51 jaar

oktober
Voorstel in de jaarvergadering om bij gelegenheid van het 25 jarig jubileum een speelfilm te produceren.

2000
 

juni
Medewerking door diverse leden aan het stuk ‘Miljaar wat ein fanfaar!!!’ bij gelegenheid van 150 jaar fanfare.

2 oktober
Jubilaris Frans Aarts ontvangt gouden speld van de Limburgse Federatie Amateurtoneel.

1995
 

27 juni
Overleden Hubert Goossens, 69 jaar

1993
 

9 maart
Overleden erelid Harie Moonen, 79 jaar

14 december
Overleden Lei van Oppen door ongeval, 42 jaar

1992
 

Gemeenschapshuis wordt vast repetitielokaal.

12 april
Receptie bij gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum.

6 juni
Overleden Hub Ritzen, 84 jaar.

1991
 

Bij gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum dagtrip naar ‘t Land van Ooit.

1990
 

september
Harie Moonen wordt benoemd tot erelid.

1988
 

Toneeluitvoeringen in de Schimmertse cafés: Auwt Sjömmert, ‘t Weverke, Sint Hubertus.

1983-1985
 

Recensie in Nuther nieuws betreffende ‘de ingebeelde zieke’ van Moliėre: ‘Wie Moliėre op de planken brengt, durft iets. Wie iets durft, kan ook iets.’

september
Nieuw repetitielokaal van Herberg Mareveld naar de zolder van het oude Gemeentehuis.

1984
 

20 maart
Koninklijke onderscheiding voor Harie Moonen.

augustus
Harie Moonen schenkt eigengemaakte voorzittershamer.

4 november
Overleden Theo (Theike) Nijsten, 76 jaar.

1983
 

3 oktober
Overleden Jeanette (Netteke) Speetjens-Moonen, 61 jaar.

1982
 

8 november
Tuindécor welk momenteel nog steeds in gebruik is wordt vervaardigd door Jo Beckers.

1981
 

9 oktober
Overleden Mathieu Collaris, 59 jaar

28 december
Gouden insigne van het LFA voor Harie Moonen.

1980
 

februari
Toneeluitvoering door buurtvereniging De Put: ‘t waor in de Mei. Deze uitvoering was de aanleiding tot de heroprichting van toneelvereniging Crescendo.

21 juli
Bijeenkomst van 12 geïnteresseerden om te komen tot heroprichting van de toneelvereniging Crescendo. Op deze vergadering werd het oude kassaldo uit 1960 zijnde 750 gulden overgenomen.

25 augustus
Eerste algemene ledenvergadering sinds heroprichting.

november
Eerste uitvoering ‘Bie Hiėrvonk’: het decor werd gemaakt door Harrie Soons.

1978 Heroprichting
 

Crescendo werd opgeheven mede door de verkoop van de harmoniezaal, de locatie voor Crescendo om op te treden.

1961
 

25-jarig jubileum.

1954
 

Dank aan pastoor voor het ten dienste stellen van het lokaal. (patronaat)

1951
 

Vergoeding regisseur Harie Moonen van 50 gulden.

Kosten repetitielokaal patronaat: 60 gulden per jaar betaald aan kerkbestuur.

1950
 

18 augustus
Onder regie van Harie Moonen beleefde Crescendo grote bloei en mocht men spelen met gemengde bezetting.

1946
 

Het eerste reglement werd opgesteld.

1945
 

Gedurende deze periode was de toneelclub rustend. Omdat alle Schimmertse verenigingen weigerden zich aan te sluiten bij de nationaal socialistische cultuurkamer werden ze opgeheven.

Tweede wereldoorlog
 

Op concours in het openluchttheater in Spaubeek, waar men geen prijs haalde, omdat te hard werd geschreeuwd. De apotheose na afloop was Bengaals Vuur op een vlaplaat, hetgeen mooie lichteffecten in een donkere zaal gaf.

1929
 

6 december
Voerde de voetbalclub het drama ‘’widukind’’ op. Het Toneelspel maakte zoveel indruk, dat een week later een echte toneelclub werd opgericht onder de naam Crescendo. Repetities hadden plaats in de grote voorkamer van Jan Boosten in Gekruis.

1928

Nieuwsbrief

Ontvang maximaal 4 keer per jaar nieuws over onze nieuwste productie middels een brief.

Reserveren

Zodra de voorverkoop van start gaat voor onze nieuwe productie, kunt u hier de kaarten reserveren.