25-jarig jubileum (2003)

Om een beeld te kunnen vormen van Crescendo en de afgelopen vijfentwintig jaar en de periode hiervoor hebben wij een aantal mensen uitgenodigd om voor ons een stukje te schrijven. Hieronder hebben wij alle deze stukjes verwerkt.

Een woordje van de voorzitter Eric Hennekens

Voor ons 25-jarig jubileum hebben wij een jubileumboekje gemaakt van Toneelvereniging Crescendo. Deze uitgave is tot stand gekomen bij het vijfentwintigjarig bestaan van onze vereniging na heroprichting. In 1978 werd Crescendo heropgericht na een stille periode waarvoor de eerste data reeds teruggaan naar 1928. In 1953 werd immers al een 25 jarig jubileum gevierd zoals wij uit de verslagen van desnoods mogen begrijpen. 

In die vijfentwintig jaar is er veel gebeurd. Heel wat stukken zijn de revue gepasseerd en heel wat spelers hebben hun kunnen kennen ten tonele mogen brengen. Wij vonden het dan ook gepast om bij dit jubileum een wat anders te doen, iets extra’s .

Ondertussen kan het eindresultaat u moeilijk zijn ontgaan. De productie van onze prachtige speelfilm De Aeksterhof is maar al te vaak onderwerp van gesprek geweest en ze is regelmatig naar voren gekomen in de media.
Alhoewel we van tevoren wisten dat dit een behoorlijke klus zou worden, hebben we het toch maar even samen geklaard, met zijn allen; met Crescendo, met tal van Schimmertse verenigingen en met vele, vele andere helpende handen.

Wanneer ik terugkijk op deze periode wil ik niet alleen de eendrachtigheid binnen onze vereniging maar ook binnen de hele Schimmertse gemeenschap onderstrepen. Wat was het schitterend om te doen!

Een jubileum is steeds weer een geschikt moment om even terug te kijken. Om een beeld te kunnen vormen van Crescendo en de afgelopen vijfentwintig jaar en de periode hiervoor hebben wij een aantal mensen uitgenodigd om voor ons een stukje te schrijven. Samen met tal van foto’s nemen zij u mee door de historie van de vereniging.

Rest mij nog een woord van dank uit te spreken aan iedereen die meegewerkt heeft om dit jubileumjaar te doen slagen en de wens uit te spreken dat we nog vele jaren mogen verder gaan als Toneelvereniging Crescendo.

Woord van pastoor J van Oss s.m.m. 

Toneelvereniging Crescendo in het zilver

Waar ik in mijn tijd op Ste Marie, het klein seminarie van de Montfortanen, met veel genoegen aan terug denk, dat zijn de toneeluitvoeringen. Het was in de vijftiger jaren. We leefden in een kleine wereld. Bidden en lessen volgen, studeren en gelukkig tussendoor: de ontspanning. Wat die ontspanning betreft stond voetballen natuurlijk nummer één. Maar ik was geen voetballer. De andere ontspanning was: toneel.

Toneel spelen deed ik graag. Het was bovendien goed voor je vorming, als je wist op te treden in het openbaar. En dat leerde je ook op toneel. Er was op dit gebied een waardige traditie. Heel wat paters hadden toneelstukken geschreven. Regisseurs als pater Smeets en pater Woudenberg waren begrippen in die tijd. En regelmatig kwam er vanuit het dorp een toneelvereniging om in de zaal een toneelstuk op te voeren. Toneelvereniging Crescendo of de studentenclub. En omdat ze gratis gebruik mochten maken van de zaal en de accommodatie, werd er ook een keer gratis opgetreden voor de bewoners van Ste Marie. En dat was genieten en lachen. Soms werd er gebruik gemaakt van het openluchttheater in de tuin. Dat toneel, was een fijne ontspanning, waar we echt naar uit zagen. Op dit gebied lag eigenlijk de verbinding van Ste Marie met het dorp.

Heel af en toe mochten we ook naar het openluchttheater in Spaubeek. Dat was helemaal romantisch. Klassiek was het volgende verhaal. Veel mensen van Schimmert trokken ook naar Spaubeek om van het toneel in het openluchttheater te genieten. De trappen onder de bomen zaten helemaal vol. De climax van het stuk was in aantocht. Het was doodstil… plotseling verbrak de stem van Lieke Soons de stilte: ‘Als mer geine raege kump’. En zo zijn er talloze anekdotes rond gespeelde stukken, waar je met plezier aan terug denkt.

Ik ben er van overtuigd, dat is ook het geval bij gevolg van het zilveren jubileum van de heroprichting van Crescendo. En er zullen heel wat verhalen worden opgehaald.

Ook in het dorp was toneel een belangrijke ontspanning. En het valt op dat er ook een duidelijke verbinding met met de kerk. In 1945 werd dor de geestelijkheid van Schimmert schoorvoetend goedkeuring verleend dat vrouwen samen met mannen op de bühne mochten staan. Vrouwenrollen werden vóór die tijd gespeeld door mannen. Toneel werd aangegrepen om de katholieke principes nog eens te benadrukken in een speelse vorm. Hoeveel heiligenlevens zijn er niet – ten voorbeeld – uitgebeeld op de bühne. En meestal had de pastoor nog een bemoedigend of vermanend woord aan het begin of aan het einde. En heel dikwijls kwam er in het stuk een pastoor voor, als een ‘Deus ex machina’. En als de Zeereerwaarde Heer Pastoor en de Weleerwaarde Heer Kapelaan hadden altijd een ereplaats. En er werd van hen verwacht dat ze het dankwoord spraken.

Toneel werd er ook gespeeld voor ‘goede doelen’. En dat had meestal met de kerk te maken. Verschillende keren werd er ook gespeeld ‘ten bate van het torenfonds’ of voor het missiewerk van de eerwaarde paters.

Het toneel groeide en bloeide. En toen kwam er een inzinking, omdat er andere mogelijkheden van ontspanning aangeboden werden. Maar dat dieptepunt is al weer lang voorbij. Toneel trekt weer volle zalen. Creativiteit op dit gebied is overal weer opgebloeid. En men trekt weer van Genhout naar Schimmert en van Schimmert naar Spaubeek en van Spaubeek naar Geleen om toneel mee te maken. En heel veel jeugd sluit zich aan en speelt naar hartelust. Denk alleen maar eens aan de jaarlijkse opvoering van de jeugd voor de kinderen, die de driekoningentocht maken.

Het toppunt van de jubileumviering zal ongetwijfeld zijn de film ‘De Aeksterhof’. Spontaan is er medewerking verleend door velen uit het dorp. Het is een echt dorpsgebeuren geworden: Spanning en even terugkijken nar de oude tijd, zelfs met de vermanende woorden van de pastoor.

Beste leden van Crescendo, Van harte geluk gewenst. Het is een rijkdom om een toneelvereniging in de gemeenschap te hebben. Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk, dat hebben wij gemerkt bij het vervaardigen van de film. Zelfs de zeer ouderen onder ons trokken de kleren aan uit hun jeugd en speelden mee. En de jongeren gaven spontaan acte de présence om mee te regelen. Maar ook jullie bijdragen met carnaval en Back in Time wordt gewaardeerd.

Proficiat en bedankt voor zoveel genoegen en plezier, door jullie aan ons allen gegeven. In deze gelukwens is opgenomen: Dank voor het verleden, respect voor het heden en vertrouwen in de toekomst.

Voorwoord van Burgemeester Binderhagel

Toneelvereniging Crescendo viert haar 25 jarig jubileum met een rijk verleden dat verder gaat dan 25 jaar terug. Uw toneelvereniging weet zelfs hoe ze een 25 jarig jubileum moeten vieren uit eigen ervaring. Harrie Moonen blies Crescendo in 1978 nieuw leven in waardoor deze toneelvereniging voor een tweede keer in haar bestaan de mijlpaal van 25 jaar zal bereiken. U markeert dit met een film. 

Daarmee maakt u een document van onschatbare waarde voor uw eigen vereniging en voor toekomstige generaties. Het bereiken van een doel is belangrijk, de weg ernaar toe nog veel belangrijker. De heeft u zelf kunnen ervaren bij de productie van uw film. U heeft met deze schitterende productie jong en oud betrokken bij de totstandkoming van deze film. U heeft met elkaar kunnen lachen en u vond steun bij elkaar als het even tegen zat. Het gevoel van saamhorigheid is versterkt.

Met uw enthousiasme dat uw vereniging uitstraalt, opende u de deuren en sloeg de vonk gelijk over. Het maakte niet uit waar u kwam zowel binnen als buiten de gemeenschap Nuth. Niemand schroomde terug om u van dienst te zijn. Uw film wist mensen in het hart te raken en dat is zeer bijzonder. Deze ervaringen kleven nu voorgoed aan uw film vast. U viert uw 25 jarig jubileum met een parel die de komende jaren nog zal fonkelen.

Als ik u uitsluitend met deze film zou waarderen dan doe ik u tekort. Een toneelvereniging die jong en oud laat lachen, verdient veel meer. Uw blijspelen betrekt jong en oud op een zo’n positieve wijze dat zowel uw leden als uw publiek zich thuisvoelen in onze groene gemeente Nuth. U geeft een gezicht aan de gevoelens die we met elkaar delen en dat is humor. U zoekt daarin een nuance waardoor u een breed publiek aanspreekt. U verlegt geen grenzen door uitersten op te zoeken in de humor maar u neemt door uw nuance drempels weg om te komen kijken. Daarmee trekt u volle zalen.

Tot slot wil ik u zeggen hoe bijzonder het voor kinderen is om toneel te spelen. Uw kindertoneel dat vooral bekend is door het jaarlijkse Driekoningenstuk laat kinderen spelenderwijs kennismaken met zichzelf en anderen. Door in de huis te kruipen van iemand anders ontwikkelen ze vaardigheden die voor elke gemeenschap onmisbaar zijn. Zich verplaatsen in iemand anders is iemand anders willen begrijpen. Begrijpen waarom hij iets doet of niet wil doen. Een gemeenschap waarin men begripvol voor elkaar is, oogst een leefbare en betrokken samenleving. Crescendo bouwt aan de gemeenschap Nuth en verdient daarvoor alle lof. Ik wens u als burgemeester, namens de gemeente Nuth, nog vele 25 jarige jubileums toe en dat u niet verloren mag gaan voor onze gemeente. U heeft bewezen door in 1978 de draad weer op te pakken dat het goed was en zal blijven. Geniet daarvan en wees trots erop wat u voor jong en oud betekent, keer op keer.