Bestuursleden Ramon Lucassen en Chantal Boosten hebben besloten per 2014 hun taken als bestuurslid neer te leggen. Zij hebben zich de afgelopen jaren op velerlei wijze ingezet voor Crescendo, waarvoor onze dank! Hierdoor is er ruimte gekomen voor nieuwe, enthousiaste leden die het leuk lijkt deel te nemen aan het bestuur van Crescendo en op deze manier mee te denken over activiteiten van en voor de vereniging. Lijkt het je leuk om via het bestuur een steentje bij te dragen, stuur dan een mail naar eric.hennekens@gmail.com en wordt lid van het bestuur!