Sinds 2017 wordt het bestuur van Toneelvereniging Crescendo gevormd door:

Voorzitter
Eric Hennekens

Secretariaat
Annie Speetjens

Penningmeester
Mieke Schiffelers-Cruts

Bestuurslid 
Paul Beijnsberger
Loek Eurelings

Wij zijn te bereiken via bestuur@toneelverenigingcrescendo.nl