Sinds 2015 wordt het bestuur van Crescendo gevormd door:

Voorzitter
Eric Hennekens

Secretariaat
Jolanda Boosten-Brassé

Penningmeester
Mieke Schiffelers-Cruts

Bestuurslid (coördinator jeugd)
Annie Speetjens
Paul Beijnsberger

Wij zijn te bereiken via bestuur@toneelverenigingcrescendo.nl